• Vores lokale sponsorer

Nyheder

Nyord Havn

Nyhedsarkiv:

Nyord Havn får 125.000 kr til synkende mole

Fanefjord Sparekasses Fond har med en tildeling i marts 2014 på 125.000 kr reelt gjort det muligt at gennemføre en renovering af en sidste mole, der truer med sammensynkning på Nyord Havn. Dermed vil havnen være nyrenoveret hele vejen rundt bortset fra pæleværket ved indløbet.

Erfaringsmæssigt holder en total renovering af denne havn 40 år, men da de første af istandsættelserne fandt sted for en halv snes år siden, kan havnen med en fornyet vestmole forvente at fungere uden store tunge projekter de næste 30 år.

Dette var også, hvad Foreningen Nyord Havn pegede på, da den sendte ansøgningen til Fanefjord Sparekasses Fond. For lokalområdet er havnene en vigtig del af den såkaldte kulturarv og en vigtig attraktion for både den lokale befolkning og områdets turister. Men også en økonomisk tyngende attraktion.

Havnen, der blev anlagt 1880-1900, drives af den lille lokale forening Nyord Havn, der selv skal skaffe indtægterne til drift og vedligeholdelse. Men når de nødvendige istandsættelser optræder med få års mellemrum, kan havnens indtægter ikke slå til. Siden ca. år 2000 er østmolen renoveret for 240.000 kr, landbolværket for 330.000 kr, det østlige molehoved for 75.000 kr, nyt havnekontor 60.000 kr og inderste del af vestre mole er netop afsluttet for 380.000 kr, Ialt 1.085.000 kr.

Af disse udgifter fik havnen ca. 2006 et hjælpende tilskud til østmolen på 120.000 kr fra LAG, landdistriktsmidlerne, men har afholdt de øvrige selv via en behjælpelig, men rentetung kassekredit i Møns Bank. Havnens gæld har forhindret yderligere låntagning til den sidste del af vestmolen (250.000 kr), men med fondens tilskud bliver sådan et lån muligt. Havnen vil anmode Vordingborg kommune om at yde en lånegaranti, så renten kan komme længere ned end på den kassekredit på p.t. 11,5 % p.a., som havnen ellers er henvist til.

Nyord Havns duc d’alber sat op igen

Ikke mange sejlere tør i dag manøvrere i en havn uden motor og stævnskrue, men det gjorde sejlskibene for 100 år siden ved hjælp af trosser tøjret til pæle i og omkring havnen. Men så fik skibene motorer, og pælene blev overflødige og forgik med tiden.

Nyord Havn var så heldig for et par år siden at søge om og få bevilget penge til nye pæle, duc d’alber, af A.P.Móller og Hustru Chastine Mc-Kinney Móllers Fond til almene Formaal. De gamle pæle havde holdt i over 100 år, men blev så bortset fra en enkelt af de tre på østsiden af havnen skruet ned af isen i vinteren 2008-09.

Du er de endelig genopstillet og giver havnen lidt af sit tidligere søfartspræg tilbage.

Sammen med udgiften til pælene bevilgede Mærsk-fonden penge til en 30 meter lang flydemole til fortøjning af småjoller og som badebro. Ialt 270.000 kr.

Oprindelig stod der også to duc d’alber midt i havnebassinet, men de blev sløjfet ved en modernisering af havnen ved nedramningen af de nuværende fortøjningspæle.

Duc d’alber er for at tåle et vandret træk fra trosser til skibene opbygget som bundter af skråt nedrammede kraftige pæle, holdt sammen af jernlænker eller –bånd. Navnet stammer fra Nederlandene, hvor pæletypen vandt indpas i havnene omkring år 1500, mens Nederlandene hørte under Spanien. Den spanske guvernør af Nederlandene var netop hertug (Duc) af Alba, der på den måde kom til at navngive en forhalings-stolpe.    Pw

Nyord Havn fik 270.000 kr af Mærsk-Fonden

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal sendte i 2011 Foreningen Nyord Havns bestyrelse den meddelelse (underskrevet af Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller), at fonden efter ansøgning har bevilget genetableringen af de tre is-nedskruede duc d’alber øst for havnen samt udlægning af en 30 meter lang flydemole og bølgebryder vest for havnen til fortøjning af øens fiskejoller og andre småbåde.

Flydebroen var på plads først i juli 2011 og skabte stor fornøjelse hen over sommeren, ikke mindst hos badegæsterne. Til hjælp for de ældre gæster fik den påmonteret et solidt gelænder ved trappen ned i vandet. Duc d’alberne nåede ikke at komme op i 2011, men opstilles i juni 2012 i tilknytning til andre arbejder på havnen.

Comments are closed.