Den historiske landsby

Bygninger og bymiljø

Nyord er noget særligt – det ved de mange, der besøger øen, og det ved de, der bor i byen.

Byen har sin egenart og en stærk identitet som historisk landsby. På én gang bevaringsværdig og levende, men ikke et museum.

Foreningen Nyord nedsatte i 2018 en gruppe, der arbejder med oplæg til og planer for, hvordan det kan tilrettelægges, at bygningerne, bebyggelsen og bymiljøet kan være med til at bevare byens særpræg og samtidig give plads til udvikling.

Grundlaget for arbejdsgruppens aktiviteter er at se på de fremtidige initiativer og muligheder, ikke konkret ”sagsbehandling” i forhold til de enkelte bygninger.

Det indebærer dialog med en række andre – herunder ikke mindst Vordingborg Kommune – der har interesse for Nyords sag og er villige til at støtte, rådgive, dele erfaring og sætte rammer. Men især indebærer det, at Nyords egne beboere – såvel fastboende som ”landliggere” – kan samles om en fælles tilgang til opgaven og har energi til at deltage aktivt i de initiativer, der sættes i værk.

Foreningen tilsluttede sig på generalforsamlingen i foråret 2019 arbejdsgruppens oplæg og besluttede, at der skal arbejdes for, at Nyord på sigt omfattes af en bevarende lokalplan. Når det udtrykkes som et mål på sigt, sker det i erkendelsen af, at udarbejdelse af en lokalplan er en lang og vanskelig proces, og først og fremmest at forudsætningen for en sådan er, at vi selv i Nyord som et første skridt får igangsat aktiviteter, der peger i retning af et fælles og engageret ønske herom i Nyord.

Generalforsamlingen bekræftede i foråret 2020 sin opbakning hertil, og til at der nu udarbejdes en plan for konkrete aktiviteter blandt Nyord beboere.

Denne mappe Den Historiske Landsby på Nyords hjemmeside www.nyord.nu er samlingssted for kommunikation og information om den opgave, der er beskrevet ovenfor. Det er her, at man vil kunne læse om de konkrete aktiviteter så som møder, workshops og foredrag. Det er også her, man vil kunne finde vejledninger, kontaktlister, inspirationstegninger af bygningsdetaljer m.m.

Med venlig hilsen, Arbejdsgruppen

Jens Andersen. Mail: ja@jens-and.dk. Tlf: 27 11 11 22
William Houman. Mail: ellenogwilliam.nyord@mail.tele.dk. Tlf: 21 60 91 37
Mette Thamdrup. Mail: mette@thamdrup.com. Tlf: 50 75 16 45

Comments are closed.