• Vores lokale sponsorer

Nyord Havn

Nyord Havns tilblivelse

Færgeoverfarten mellem øerne i Danmark blev i 1800-tallet varetaget af små ro- og sejljoller fra simple anløbsbroer som den her afbildede ved Kalvehave-overfarten til Møn (maleri af Eckersberg). Det samme gjaldt også Nyord, hvortil større skibe måtte ankre op og losse og laste gods og passagerer ud i småbåde for at få dem til og fra land.

Kalvehavebro

Da landbruget i sidste del af 1800-tallet havde haft fremgang længe og krævede mere og mere transport, anlagdes Nyord Havn henimod år 1900 neden for byen ud til dybere vand for at forbedre laste- og lodsningsforholdene.

Gammelt Nyordkort

Kortet viser Nyord med den nyanlagte havn i 1888

Havnen betjentes i to trediedele af 1900-tallet af transportskibet “Røret”, der var bygget 1902 som motorskib, og som i sin tid som postbåd kom til at transportere al slags gods lige fra post og mælk til kreaturer, traktorer og maskiner foruden passagerer mellem Stege og Nyord.

Efter Nyordbroens åbning i 1968 overtog lastbiler samt personbiler og busser transporten til Nyord. Havnen er siden i stigende grad blevet en lystbådehavn for øens egne samt gæstende lystsejlere, men benyttes dog stadig tillige som fiskerihavn for en fisker fra øen foruden et antal deltidsfiskere. Havnens sammensatte miljø er stadig intakt – postbåden “Røret” endda tilbage efter fuldstændig restaurering i 2011. Næppe nogen af øens årligt 100.000 turister kommer til Nyord uden at gå ned i havnen for at se, hvad der sker, og nyde miljøet og udsigten over engene og Stege Bugt mod Møn og Sydsjælland.

Comments are closed.