• Vores lokale sponsorer

Info

Praktiske oplysninger / Practical information / Praktische Informationen

Hjertestarter opbevares i rummet ved siden af havnekontoret, rummet er ulåst.
Der Herzstarter (Defibrillator) wird im Raum neben dem Hafenkontor aufbewahrt (immer offen).
Defibrillator is stored in the room next to the harbour master’s office; the room is unlocked.

Havnekontoret åbent: 1800 – 1900
Hafenmeisterei geöffnet: 1800 – 1900
Harbour master open from: 6 p.m. to 7 p.m.

Havnefoged: Tom Hansen telefon +45 2089 4590
Harbormaster: Tom Hansen telefon +45 2089 4590
Harbour master: Tom Hansen telefon +45 2089 4590

Taxi

Taxi Sydsjælland: +45 4848 4848
WaterFrontTaxi: +45 4424 4424
Taxi4you: +45 2727 2727

Skadestue Du skal altid ringe først til Region Sjællands akuttelefon på +45 7015 0708, hvis du kommer til skade. I telefonen guider sygeplejersker dig videre til den rigtige og hurtigste hjælp. Du kan ikke møde op uden en aftale!
Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på akutafdelingen uden at ringe først.

Notaufnahme Rufen Sie Region Sjællands Akuttelefon an +45 7015 0708 und Sie werden zur nächsten geöffneten Notaufnahme überwiesen.

Emergency room You should always contact Zealand’s regional emergency services first on +45 7015 0708 if you or other people are injured. During the telephone call a medical professional will advise you on appropriate action/treatment.
You should not turn up to a hospital accident & emergency department without an appointment!
In exceptional circumstances e.g. if you have difficulties in hearing and/or cannot use a telephone, you should go to an emergency department immediately. The nearest emergency hospital is in Nykobing:

Lægevagten Telefonnummeret til lægevagten i hele region Sjælland: +45 1818
Vigtig information Al kontakt til lægevagten skal være telefonisk. Du vil komme til at tale med en læge.
Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 – 08.00 og lørdag, søndag- og helligdage hele døgnet.
Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer.

Arzt am Abend Wochenende oder Feiertags Telefonnummer der wachthabenden Ärtze in der gesamten Region Sjælland: +45 1818
wichtige Information Unter dieser Nummer spechen Sie mit einem Arzt.
Die Sprechzeiten sind täglich zwischen 16.00- und 08.00 Uhr. Sonntags und Feiertags durchgehend.
Halten Sie Informatinen zu Ihrer Versicherung bereit.

Emergency medical services The telephone number for emergency medical services throughout the Zealand region is: +45 1818
Important information All contacts for emergency medical services must be made by telephone. A medical professional will answer your call.
Emergency medical service is open on all weekdays from 4 p.m. to 8 p.m.
and Saturdays, Sundays and public holidays throughout the day.
112 er det landsdækkende alarmnummer, som skal benyttes, hvis:
• der er sket en ulykke, en alvorlig forbrydelse eller opstået brand
• der er fare for liv, ejendom eller miljø
• der er akut brug for politiets udrykning, ambulance, brandvæsen eller miljøberedskab.

112 ist die landesweite Notrufnumme in folgenden Fällen:
• Unglück, Verbrechen oder Brand
• Lebensgefahr, Gefahr für Eigentum oder Umwelt
• Akut Bedarf für Feuerwehr, Ambulanz, Polizei oder technisches Hilfswerk.

112 Is the nationwide emergency number to be used if:
• there is an accident, a serious crime or an outbreak of fire
• there is danger to life, property or the environment
• there is an urgent need for police, ambulance, fire or environmental services.
114 er politiets servicenummer, som skal benyttes, hvis:
• du vil anmelde en forbrydelse, hvor der ikke er akut behov for politiets udrykning
• du har brug for oplysninger eller vejledning om f.eks. tilladelser eller lignende, der udstedes af politiet
• du har oplysninger eller tip til politiet om en forbrydelse eller lignende

114 ist die Servicenummer der Polizei, die Sie benutzen bei:
• Anzeige von Verbrechen, ohne aktuen Einsatzbedarf
• Bei Bedarf von Information, die z.B. polizeilicher Genehmigung bedrüfen
• Bei evt. Kenntnis von Verbrechen oder Ungesetzlichkeiten

114 is the police service number to be used if:
• you wish to report a crime where there is no need for urgent police action
• you need information or advice regarding permits etc issued by the police
• you have information about a crime

Comments are closed.