• Vores lokale sponsorer

Foreningen Rørets Venner

roer_483.jpg

Postbåden Røret har brug for mange venner. Støtteforeningen Rørets Venner har som opgave at bevare Røret som levende kulturarv på Nyord, men også at holde skibet i drift, så folk i dag kan opleve, hvordan det var at trafikere med det lille lastskib, dengang al forsyning af øen Nyord var afhængig af søfarten. Sammen med Lodsudkikken Møllestangen, Børges Markhus og Nyord Lokalhistoriske Udstilling udgør Røret en vigtig del af formidlingen om livet på Nyord igennem tiderne.

Røret blev i 2011 med støtte fra Skibsbevaringsfonden og Fiskeriaktionsgruppen fuldstændig restaureret på Rødbyhavn Bådeværft og tilbageført til sin skikkelse fra o.1910-1920, hvorefter foreningen sørger for, at Røret kan sejle i farvandene mellem Sjælland og Sydhavsøerne. Røret sejlede de første år efter restaureringen som foreningsskib, men da det alene måtte sejle med medlemmer, var indtjeningen kun det halve af den nødvendige til drift af skibet. Røret blev derfor i 2016 omregistreret til erhvervsskib, og seks af de frivillige skippere uddannet til erhvervsskippere. Nu sejler Røret i rutefart tre dage om ugen i juli-august som deltager i “De sejlende cykelstier” sammen med færgerne Ida (Bogø-Stubbekøbing) og færgen Møen (Stege-Kalvehave). Røret kan medtage 12 passagerer og 9-10 cykler.  Se den aktuelle sejlplan andetsted på hjemmesiden.

Medlemmer er imidlertid stadig vigtige for “Rørets Venner”, idet kontingenter ikke tæller skattemæssigt som indtægt. Medlemmer får den fordel, at de kan sejle frit med tirsdage og torsdage, dog ikke søndage.
Det er muligt at tegne et husstandsmedlemskab for 250 kr, så f.eks. forældre kan tage en tur med deres børn eller bedsteforældre med børnebørnene. Tirsdage gælder det sejlads til Steges tirsdagsmarkeder og om torsdagen trafik bl.a. for cyklister mellem Nyord og Jungshoved og Nyord og Kalvehave/Camping Mønbroen.

Medlemmer er også vigtige som “leverandører” af en frivillig indsats for skibet ved sejlads og vedligeholdelse samt historisk dokumentation og formidling af Røret. Postbåden er jo udtryk for den kystkultur, der har eksisteret gennem alle tider ved landets kyster. Den kultur er bestandig under forandring som følge af udvikling i bosættelse og erhverv. Rørets formidling af kystkulturen omkring sydøst-hjørnet af Sjælland med byerne Stege, Præstø, Vordingborg og de mange småhavne og landingspladser, er derfor en kerneopgave for Røret.

Ønsker du at blive medlem i Foreningen Rørets Venner kan du kontakte formand og kasserer Per Werge, Strandstrædet 10, Nyord, email per.werge(@)gmail.com eller telf. 20875138. Wolfgang Sürth i Noorbohandelen på Nyord eller William Houman, som var initiativtagere til støtteforeningen, kan også kontaktes. Indmeldelse kan ske direkte ved at indbetale medlemsgebyr 150 kr eller husstandsgebyr 250 kr eller firmamedlemskab 1500 kr (med ret til en sejlende skovtur) på Rørets konto i Møns bank 6140 0004088140 – husk at skrive navn og år for kontingent samt at sende en email til kassereren, der også, hvis det ønskes, kan sende et girokort.

Comments are closed.