• Vores lokale sponsorer

Takster for gæstebåde 2021

Nedenfor kan du se de gældende takster for gæstebåde i 2022.

  • Både fra 0-6,99 m 145 kr pr dag
  • Både fra 7-11,99 m 175 kr pr dag
  • Både fra 12-14,99 m 210 kr pr dag
  • Både fra 15 m og derover 310 kr pr dag
  • P-skibe (passagerbåde) 500 kr pr dag
  • Tillæg for flerskrogsskibe + 50%
  • Benyttelse af slæbested 50 kr pr gang
  • Årskort til brug af slæbested 500 kr pr år
  • Elforbrug er inkluderet i havnetaksterne

§ 6 Alle takster i dette regulativ er incl. 25% moms

Dette takstregulativ annullerer tidligere takstregulativer og er gældende fra den 1. januar 2022 til og med 31. december 2022

Således godkendt på bestyrelsesmøde den i november 2021.

På bestyrelsens vegne
Tom Hansen, Formand

Comments are closed.