• Vores lokale sponsorer


Takster for gæstebåde 2021

Nedenfor kan du se de gældende takster for gæstebåde i 2021.

  • Både fra 0-6,99 m 130 kr pr dag
  • Både fra 7-11,99 m 160 kr pr dag
  • Både fra 12-14,99 m 190 kr pr dag
  • Både fra 15 m og derover 290 kr pr dag
  • P-skibe (passagerbåde) 500 kr pr dag
  • Tillæg for flerskrogsskibe + 50%
  • Benyttelse af slæbested 50 kr pr gang
  • Årskort til brug af slæbested 500 kr pr år
  • Elforbrug er inkluderet i havnetaksterne

OBS!  I sejlsæsonens ydermåneder maj og september er taksten 100 kr. pr. dag inklusiv el.

§ 6 Alle takster i dette regulativ er incl. 25% moms

Dette takstregulativ annullerer tidligere takstregulativer og er gældende fra den 1. januar 2019 til og med 31. december 2020

Således godkendt på bestyrelsesmøde den 25. november 2018.

På bestyrelsens vegne
Tom Hansen, Formand

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.