• Vores lokale sponsorer


Nyord Erhvervsforening

Foreningen er stiftet 25.4.2013 af en kreds af borgere med enten fast bopæl eller fast ejendom på Nyord.

Foreningen er erhvervsdrivende og har til formål at fremme udvikling på Nyord ved at skabe og støtte etablering af arbejdspladser på Nyord, særligt inden for bæredygtig og økologiske landbrugs- og lokalproduktion, skabe og støtte levemuligheder, fremme og støtte natur- og vildtpleje samt natur- og kulturformidling.

Foreningen har til formål at overgå til en erhvervsdrivende fond, når der er tilstrækkelige midler til stede i foreningen.

Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages virksomheder, institutioner og enkeltpersoner med direkte tilknytning til Nyord. Der kan desuden optages støttemedlemmer, som støtter foreningens formål.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.