Nationalparkprojekt

Projekt til Nationalpark Møn-Nyord

Bestræbelserne i 2003-04 på at skabe en nationalpark omfattende Møns Klint og kyststrækningen langs hele det nordlige Møn med Ulfshale halvøen og Nyord blev ikke til noget i første omgang. Den daværende regering ville ikke gennemføre projektet på grund af modstand fra landbrugere omkring Nordfeld midt for kyststrækningen.

Muligvis kommer projektet på tale igen. Andre steder i landet er forslag til nationalparker også stillet i bero på grund af lokale befolkningsgruppers modstand, mens den almene interesse i beskyttelse og bevaring af natur- og kulturlandskaber består.

Nyord-gruppens arbejde med og indstilling til Nationalpark Møn-Nyord:

Download (PDF, 1.14MB)

Nyord blev ikke en del af Nationalpark Møn, men hvad bliver Nyord så?

Download (PDF, 215KB)

Comments are closed.