Støtte og bidrag

Rørets restaurering blev muliggjort af:

Herudover har Fonden af 28. februar 1970 til støtte for kulturelle formål samt en kreds af private støttet restaureringen.

I 2016 fik Røret et stort bidrag fra ELLEHAMMERFONDEN til teknisk omstilling af skibet til erhvervsdrift.

Comments are closed.