Om Røret

 

Postbåden Røret af Nyord

– et stykke levende kulturhistorie er vendt tilbage til Nyord

Postbåden Røret har forbundet Nyord med Stege igennem en lang årrække. Først da broen blev bygget i 1967 gik Røret på pension. Efter 30 år i privat eje kom Røret i 2008 tilbage til Nyord. Efter en gennemgående restaurering kan Røret fra sensommeren 2011 igen sejle i Nyords farvande. Læs mere om Rørets historie og se billeder fra gamle dage og i dag.

Røret er restaureret

Den gamle dame trængte til en sagkyndig hånd

Skibsbevaringsfonden har, siden Rørets hjemkomst, støttet op omkring restaureringsprocessen. Der er ingen tvivl at Røret skal tilbageføres til et originalt udseende – men båden har gennemgået en del forandringer, siden den blev sat i drift i 1902. Og hvilken periode er den mest betydningsfulde og spændende – for Rørets virke som Nyords postbåd og som dansk maritim kulturarv.

Skibsbevaringsfonden har sammen med Støtteforeningen Rørets Venner indsamlet historisk viden i form af tegninger og fotografier igennem tiderne, interviewet folk, der har sejlet med postbåden, og ud fra dette beskrevet Rørets udseende og virke igennem tiderne. Både i 2009 og i 2010 har Skibsbevaringsfonden sammen med Fiskeriaktionsgruppen i Næstved ydet store økonomiske bidrag til istandsættelsesprocessen, mens Støtteforeningen Rørets Venner arbejdede på at skaffe midler til postbådens yderligere udstyr samt at udvikle et driftskoncept for fremtiden.

Fra november 2009 lå Røret på Rødbyhavn Bådeværft og ventede på at træet til restaureringen af skroget blev brugsklart. Rørets hjemkomst til Nyord fandt sted den 31 august 2011 . Restaureringsprocessen kan ses på denne hjemmeside.

Tegning af Røret

Tegning af Røret

Røret på værft

 

Foreningen Rørets Venner

Postbåden Røret har brug for mange venner

Postbåden Røret har brug for mange venner. Støtteforeningen Postbåden Røret af Nyord
har som opgave at bevare Røret som levende kulturarv på Nyord, men også at holde
skibet i drift, så folk i dag kan opleve, hvordan det var at trafikere med det lille lastskib,
dengang al forsyning af øen Nyord var afhængig af søfarten. Sammen med Lodsudkikken
Møllestangen, Børges Markhus og Nyord Lokalhistoriske Udstilling udgør Røret en vigtig
del af formidlingen om livet på Nyord igennem tiderne.
Røret blev i 2011 med støtte fra Skibsbevaringsfonden og Fiskeriaktionsgruppen
fuldstændig restaureret på Rødbyhavn Bådeværft og tilbageført til sin skikkelse fra
o.1910-1920, hvorefter foreningen sørger for, at Røret kan sejle i farvandene mellem
Sjælland og Sydhavsøerne. Røret sejlede de første år efter restaureringen som
foreningsskib, men da det alene måtte sejle med medlemmer, var indtjeningen kun det
halve af den nødvendige til drift af skibet. Røret blev derfor i 2016 omregistreret til
erhvervsskib, og seks af de frivillige skippere uddannet til erhvervsskippere. Nu sejler
Røret i rutefart tre dage om ugen i juli-august som opfølger på projektet “De sejlende
cykelstier”, der opstod 2016 som et 3-årigt samspil med færgerne Ida (BogøStubbekøbing) og færgen Møn (Stege-Kalvehave). Røret kan medtage 12 passagerer og
9-10 cykler. Se den aktuelle sejlplan her. Eller book en tur her.
Medlemmer er imidlertid stadig vigtige for “Postbåden Røret”, ikke mindst fordi de afspejler
lokal interesse og engagement i Røret. Medlemmer får den fordel, at de kan sejle frit med
tirsdage og torsdage, dog ikke søndage, mod et gebyr på 10 kr til diesel.
Det er muligt at tegne et husstandsmedlemskab for 300 kr, så f.eks. forældre kan tage en
tur med deres børn, eller bedsteforældre med børnebørnene. Tirsdage gælder det sejlads
til Steges tirsdagsmarkeder med anløb undervejs i Kalvehave og ved Camping Mønbroen,
og om torsdagen trafik bl.a. for cyklister mellem Nyord og Jungshoved. Om søndagen
besejles Stavreby, Sandvig og Jungshoved Kirkehavn.
Om onsdagen arrangeres 3 timers biosfæreture kl.15-18 ind i de lave farvande omkring
Nyord, eller omkring Tærø til Farøbroerne for at spotte sæler og marsvin og havørne og
andre fugle og dyr.
Medlemmer er også vigtige som “leverandører” af en frivillig indsats for skibet ved sejlads
og vedligeholdelse samt historisk dokumentation og formidling af Røret. Postbåden er jo
udtryk for den kystkultur, der har eksisteret gennem alle tider ved landets kyster. Den
kultur er bestandig under forandring som følge af udvikling i bosættelse og erhverv. Rørets
formidling af kystkulturen omkring sydøst-hjørnet af Sjælland med byerne Stege, Præstø,
Vordingborg og de mange småhavne og landingspladser, er derfor en kerneopgave for
Røret.

Ønsker du at blive medlem i Foreningen Rørets Venner kan du kontakte formand Per Werge, Strandstrædet 10, Nyord, email per.werge(@)gmail.com eller telf.
20875138. Indmeldelse kan ske direkte ved at indbetale medlemsgebyr 200 kr eller
husstandsgebyr 300 kr eller firmamedlemskab 2000 kr (med ret til en sejlende skovtur) på
Rørets konto i Møns bank 6140 0004088140 – husk at skrive navn og år for kontingent
samt at sende en email til formanden.

Røret vendt hjem til Nyord

Efter 30 år er postbåden Røret tilbage på Nyord

Der var tårer i øjnene hos de mange fremmødte, der tog Røret imod i september 2008, da den efter 30 år i privateje vendte hjem til Nyord. Postbåden, der i 1092 blev bygget på Hansens skibsværft i Nykøbing F., har været i drift mellem Nyord og Stege frem til broens åbning i 1967, hvorefter al lasttrafik blev flyttet til landevejen.

At Røret er vendt hjem til Nyord, har flere betydninger. Postbåden er et ganske vigtigt element i Nyords maritime lokalhistorie og dens tilstedeværelse vil i høj grad medvirke til at bevare øens kulturmiljø som lods-, søfarts- og landbrugssamfund, som Nyord er kendt for i hele Danmark. Samtidig er Røret et bindeled på tværs af vandet – også mange Mønboer forbinder særlige minder og følelser med Røret. Derfor var det ganske nærliggende at redningsmandskabet, der førte Røret hjem, bestod af 2 følgebåde, bemandet med erfarne søfolk fra både Hårbølle Havn og Nyord.

Bugsering af RøretRørets hjemkomst

Røret under hævningen i Christianshavns kanal august 2008

I august 2008 blev Nyords lokalhistoriske Forening kontaktet af Ann-Lise Andersen, som tilbød at overdrage den historiske postbåd Røret til Nyord igen. Røret lå sunket i Christianshavns kanal p.g.a. et utæt søventil. Den måtte føres tilbage til Nyord mod at bjergning og flytning blev betalt af Nyord Lokalhistorisk Forening. Det har været en store lykke at ”Røret” overgik i eje af familien Andersen—efter den var gået på pension på Nyord i 1968. Familien Andersen har passet den kærligt i mange år, og i 2008 overdraget den til den nye, straks dannede, Forening ”Rørets venner”. Det har været en glædelig dag for Nyord, da Røret, den 22. september 2008, vendte tilbage til øen efter 30 år. Her ses den gamle postbåd Røret under og efter hævningen.

Røret i Christianshavns kanal

 

Røret Christianshavns Kanal
Røret Christianshavns Kanal

Comments are closed.