• Vores lokale sponsorer

Om Røret

roer_483.jpg

Postbåden Røret af Nyord

– et stykke levende kulturhistorie er vendt tilbage til Nyord

Postbåden Røret har forbundet Nyord med Stege igennem en lang årrække. Først da broen blev bygget i 1967 gik Røret på pension. Efter 30 år i privat eje kom Røret i 2008 tilbage til Nyord. Efter en gennemgående restaurering kan Røret fra sensommeren 2011 igen sejle i Nyords farvande. Læs mere om Rørets historie og se billeder fra gamle dage og i dag.

Røret i Stege Havn

Røret er restaureret

Den gamle dame trængte til en sagkyndig hånd

Skibsbevaringsfonden har, siden Rørets hjemkomst, støttet op omkring restaureringsprocessen. Der er ingen tvivl at Røret skal tilbageføres til et originalt udseende – men båden har gennemgået en del forandringer, siden den blev sat i drift i 1902. Og hvilken periode er den mest betydningsfulde og spændende – for Rørets virke som Nyords postbåd og som dansk maritim kulturarv.

Skibsbevaringsfonden har sammen med Støtteforeningen Rørets Venner indsamlet historisk viden i form af tegninger og fotografier igennem tiderne, interviewet folk, der har sejlet med postbåden, og ud fra dette beskrevet Rørets udseende og virke igennem tiderne. Både i 2009 og i 2010 har Skibsbevaringsfonden sammen med Fiskeriaktionsgruppen i Næstved ydet store økonomiske bidrag til istandsættelsesprocessen, mens Støtteforeningen Rørets Venner arbejdede på at skaffe midler til postbådens yderligere udstyr samt at udvikle et driftskoncept for fremtiden.

Fra november 2009 lå Røret på Rødbyhavn Bådeværft og ventede på at træet til restaureringen af skroget blev brugsklart. Rørets hjemkomst til Nyord fandt sted den 31 august 2011 . Restaureringsprocessen kan ses på denne hjemmeside.

Tegning af postbåden RøretRøret på værft

Foreningen Rørets Venner

Postbåden Røret har brug for mange venner

Støtteforeningen Rørets Venner har gjort det til sin fornemste opgave at bevare Røret som Nyords levende maritime kulturarv. Sammen med Lodsudkik Møllestangen, Børges Markhus og Nyords Lokalhistoriske Udstilling udgør Røret en vigtig del af formidlingen om livet på Nyord igennem tiderne.

Med faglig støtte fra Skibsbevaringsfonden er Røret nu restaureret nænsom og tilbageført til sit oprindelige udseende, hvorefter foreningen vil sørge for at Røret kommer ud at sejle igen i farvandene mellem Nyord og Stege.

Støtteforeningens medlemmer er indstillet på at lægge et stort antal timer i projektet. Disse timer vil, af faglige årsager, mest blive anvendt på den historiske dokumentation og formidlingen af Røret som maritim kulturarv. Den tekniske del af projektet kræver dygtige folk på værft samt økonomi til at anskaffe det nødvendige udstyr for at holde Røret sejlende, men der er også brug for praktiske folk, der som frivillig indsats vil deltage i almindelig vedligeholdelse.

Røret har brug for mange venner. Ønsker du at blive medlem i Foreningen Rørets Venner kan du kontakte Wolfgang Sürth i Noorbohandelen (www.noorbohandelen.dk) eller William Houman, som er næstformand for foreningen. og få en foldet med bankoplysninger. Disse data og girokort kan også rekvireres hos formand og kasserer ved email til: per.werge(a)gmail.com.

Røret Nyord

Røret vendt hjem til Nyord

Efter 30 år er postbåden Røret tilbage på Nyord

Der var tårer i øjnene hos de mange fremmødte, der tog Røret imod i september 2008, da den efter 30 år i privateje vendte hjem til Nyord. Postbåden, der i 1092 blev bygget på Hansens skibsværft i Nykøbing F., har været i drift mellem Nyord og Stege frem til broens åbning i 1967, hvorefter al lasttrafik blev flyttet til landevejen.

At Røret er vendt hjem til Nyord, har flere betydninger. Postbåden er et ganske vigtigt element i Nyords maritime lokalhistorie og dens tilstedeværelse vil i høj grad medvirke til at bevare øens kulturmiljø som lods-, søfarts- og landbrugssamfund, som Nyord er kendt for i hele Danmark. Samtidig er Røret et bindeled på tværs af vandet – også mange Mønboer forbinder særlige minder og følelser med Røret. Derfor var det ganske nærliggende at redningsmandskabet, der førte Røret hjem, bestod af 2 følgebåde, bemandet med erfarne søfolk fra både Hårbølle Havn og Nyord.

Bugsering af RøretRørets hjemkomst

Røret under hævningen i Christianshavns kanal august 2008

I august 2008 blev Nyords lokalhistoriske Forening kontaktet af Ann-Lise Andersen, som tilbød at overdrage den historiske postbåd Røret til Nyord igen. Røret lå sunket i Christianshavns kanal p.g.a. et utæt søventil. Den måtte føres tilbage til Nyord mod at bjergning og flytning blev betalt af Nyord Lokalhistorisk Forening. Det har været en store lykke at ”Røret” overgik i eje af familien Andersen—efter den var gået på pension på Nyord i 1968. Familien Andersen har passet den kærligt i mange år, og i 2008 overdraget den til den nye, straks dannede, Forening ”Rørets venner”. Det har været en glædelig dag for Nyord, da Røret, den 22. september 2008, vendte tilbage til øen efter 30 år. Her ses den gamle postbåd Røret under og efter hævningen.

Røret i Christianshavns kanalRøret i Christianshavns kanal

Comments are closed.