Nyord Havns Julebrev 2018

Til foreningens medlemmer.

Hermed sender vi årets julehilsen fra havnen med oplysninger om årets gang samt nyt takstblad og kontingentopkrævning for 2019. Kontingentet er uændret 200 kr. Heldigvis har mange af de nye tilflyttere til øen meldt sig ind i havnen, som de også bruger til badning o.s.v. og vi håber, at de beboere, som endnu ikke er medlem, kan se nytten i at bidrage til havnens vedligeholdelse.Sommeren 2018 var rigtig fin med flere gæstesejlere end tidligere, især i juni og juli. I hele sæsonen kom 1310 både, dvs. ca. 150 både flere end året før. Årets resultat blev 180.000 kr incl. moms mod 145.000 kr. i 2017.

Kystdirektoratet har givet os den klaptilladelse, dvs. tilladelse til at dumpe opgravet materiale fra havnen, som vi søgte om i form af en såkaldt “bypass”- tilladelse for 10 år. Med en bypass tilladelse må vi dumpe det opgravede materiale ganske tæt ved havnen, i et hul nord for Bredø i stedet for at sejle det ud midt i Fakse Bugt.

I havnen får vi i det kommende år fibernet med wifii til havnens brugere. Af samme yund hæver vi havnetaksterne for gæstesejlere med IO kr, så det bliver brugerne, der betaler for ydelsen. Wifii nettet vil koste ca. 10.000 kr om året i drift.

Vi håber i forbindelse med havnens arbejdsdag at kunne udskifte flere af de sortmalede planker i plankeværket på østmolen, som medlemmer af havnen har været så hjælpsomme at udføre i forlængelse af havnens arbejdsdag. løvrigt har havnen ikke påtænkt større reparationer i 2019. Fornyelsen af vandafledningsrørene på Nyord har heldigvis ikke givet rotteproblemer på havnen i 2018.

Kontingentet og havneafgifterne bedes betalt senest 1 .februar 2019, og kan som hidtil betales på posthus eller i bank og netbank. Indehavere af bimålere til el, skal huske at aflæse dem til nytår og give aflæsningen til Tom eller Steen.

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen
Tom Hansen, formand

Comments are closed.