• Vores lokale sponsorer

Nyord Havns vestmole renoveres.

Det koster 600.000 kr at forny spunsvæggen og fylde op samt støbe, så en sikker vestmole kan stå klar fra nytåret 2022/23 og de næste 40-50 år. Med økonomisk støtte på halvdelen fra LAG (Landdistriktsmidler og EU) gennemføres renoveringen nu, og dermed sikres havnens fortsatte eksistens som det historiske og naturlige udgangs- og samlingspunkt for øens liv.

Klik på logoet for at læse mere om European Commission

Nyord Havns bestyrelse

Comments are closed.