• Vores lokale sponsorer

Nyord Havns vestmole renoveret.

Det kostede 600.000 kr at forny spunsvæggen og fylde op samt støbe og opsætte nyt rækværk. Men nu er en sikker vestmole klar fra nytåret 2022/23 og de næste 40-50 år. Med økonomisk støtte på knap halvdelen fra LAG (Landdistriktsmidler og EU) er renoveringen udført, og dermed sikres havnens fortsatte eksistens som det historiske og naturlige udgangs- og samlingspunkt for øens liv.

Klik på logoet for at læse mere om European Commission

Nyord Havns bestyrelse

Comments are closed.