Nyord Havns vestmole renoveret.

Det kostede 600.000 kr at forny spunsvæggen og fylde op samt støbe og opsætte nyt rækværk. Men nu er en sikker vestmole klar fra nytåret 2022/23 og de næste 40-50 år. Med økonomisk støtte på knap halvdelen fra LAG (Landdistriktsmidler og EU) er renoveringen udført, og dermed sikres havnens fortsatte eksistens som det historiske og naturlige udgangs- og samlingspunkt for øens liv.

Klik på logoet for at læse mere om European Commission

Nyord Havns bestyrelse

Comments are closed.