• Vores lokale sponsorer

Havnen har sat kryds i kalenderen!

Bestyrelsen i Nyord Havn har fastsat dato for generalforsamling og den finder sted fredag den 27. marts 2020 kl. 19.00 i Nyord Forsamlingshus. Dagsorden mm vil naturligvis blive udsendt i henhold til vedtægterne.

Herudover er den årlige vedligeholdelsesdag på havnen fastlagt og det bliver lørdag den 9. maj 2020 kl. 09.30. Traditionen tro må havnens medlemmer meget gerne medbringe lidt værktøj til den almindelige oprydning ligesom et antal planker på den østvendte mole skal udskiftes.

Med hensyn til isætning af bådene arbejder bestyrelsen på at finde nogle nye alternativer, idet Søren Kran ikke længere kører i weekenderne og ikke længere kører for Stege Havn. Derfor skal der findes en ny kranleverandør, men som sagt så arbejder formand Tom Hansen og den øvrige bestyrelse på at finde nye løsninger.

På vegne af bestyrelsen i Nyord Havn
Kenneth

Comments are closed.