• Vores lokale sponsorer

Nyt fra Forening Nyord samt Nyord Havn!

Bestyrelsen i Foreningen Nyord har skrevet til Naturstyrelsen i forbindelse med opsætning af hegn på Vesternæsmarken. Der er blandt flere af øens beboere stærk utilfredshed med, at der er opsat hegn, der blokerer den sti der fører ned til Vesternæs, med mindre man vil gå inde på marken sammen med dyrene.

E-mail med henvendelsens ordlyd er opsat på opslagstavlen ved Vaskehuset. Det samme gælder Foreningen henvendelse til Vordingborg Kommune om de erfaringer vi har gjort os med den renoverede parkeringsplads.

Slutteligt lidt nyt fra Nyord Havn, hvor bådbroen nu har fået det sidste fag sat på, således den kan anvendes i fuldt omfang. I skrivende stund er borde/bænksættene også ved at blive opsat med støtte fra Hyldevangs skovhjælpere.

Bestyrelsen for Forening Nyord og Nyord Havn ønsker alle en rigtig god weekend, som skulle byde på over 20 graders varme.

/Kenneth

Comments are closed.