• Vores lokale sponsorer

Vand på Nyord fra tankbiler!

Vandværket i Ulvshale fik større udfordringer end forventet med reparationen af de tilstoppede vandledninger, der viste sig at tage længere tid. Det betød, at det blev nødvendigt at opstille store lastbiler med vandtanke, så Noorboerne og de erhvervsdrivende kunne få vand i hanen. På Ulvshale Vandværks hjemmeside kan du læse mere om situationen og lørdag kl. 15.45 blev følgende driftsinformation offentliggjort:

“Lørdag den 3. juni kl. 15.45 : Området vest for Sandvejen, Skovområdet Ulvshale og Nyord forsynes nu med vand fra tankvogn koblet til ledningsnettet. Vandtrykket er lidt lavere end normalt, men de fleste forbrugere i det berørte område har nu ‘vand i hanen’. De forbrugere, der ikke har vand, bedes kontakte vandværket på telefon 29 26 49 04″. Forbrugerne opfordres til at spare på vandet. Arbejdet med at spore og fjerne kalkaflejringer i området genoptages efter pinse”.

/Kenneth Lau Rentius

[smartslider3 slider=3]

Comments are closed.