• Vores lokale sponsorer

Bestyrelse for Naturparken i Ulvshale Skov

Arbejdet med projektet er i fuld gang og der skal nu etableres lokale bestyrelser for de 15 besluttede naturnationalparker. De lokale bestyrelser vil erstatte de lokale projektgrupper.

Foreningen Nyord er blevet bedt om at udpege 1 mand og 1 kvinde til én post i den kommende lokale bestyrelse for Naturpark Ulvshale Skov.

Bestyrelsesmedlemmet udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de organisationer, som i dag er repræsenteret i de 15 lokale projektgrupper.

Hvis der er nogen af foreningens medlemmer der kunne have interesse i at repræsentere Nyord, så send gerne tilsagn til Marianne på mail Marianne@nyord.nu eller ring på telefon 2577 8216.
Sidste frist for tilmelding er den 11. marts 2024. Vi ved det er en kort frist, men det har ikke været muligt at få fristen forlænget.

Comments are closed.