• Vores lokale sponsorer

Husk tilmelding til generalforsamling i Foreningen Nyord

Dette indlæg er blot en høflig reminder om at generalforsamlingen i Foreningen Nyord er nært forestående, nemlig fredag den 12. april 2024 kl. 18:30. Her serverer Foreningen Nyord en sandwich og derfor vil vi gerne have din tilmelding senest den 8. april 2024. Du skal blot skrive til Klaus Simonsen på simonsen.nyord@gmail.com eller telefon 4292 0007. Ønsker du ikke sandwich er tilmelding ikke nødvendig.

Husk betaling af kontingent til Foreningen Nyord hvis du ikke allerede har gjort det. Kontingentet for 2024 er ligesom de foregående år sat til 100 kr. for et personligt medlemskab eller 200 kr. for et par / husstand. Det kan enten betales via Møns Bank reg. nr. 6140 konto nr. 1515889 eller via MobilePay, konto 8902FV. Hvad enten du betaler på den ene eller anden måde, så husk at angive navn / navne på indbetalingen.

I forlængelse af generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i foredraget med oceanograf Jacob Woge Nielsen. Dette foredrag er for alle øens beboere og grundejere og kræver ikke medlemskab af Foreningen Nyord.

Stormflod i fortid, nutid og fremtid
Det har været en skrap vinter! Hvordan opstår stormfloder fra øst, er kysten tilstrækkeligt sikret, og kan vi forlade os på varslerne?
Og hvad sker der med klimaet, globalt og lokalt?
Mange spørgsmål, som oceanograf Jacob Woge Nielsen fra Dansk metrologisk Institut vil forsøge at svare på og Jacob vil starte ca. kl. 19.30.

Comments are closed.