• Annonce


Info

Praktiske oplysninger / Practical information / Praktische Informationen

Hjertestarter opbevares i rummet ved siden af havnekontoret, rummet er ulåst.
Der Herzstarter (Defibrillator) wird im Raum neben dem Hafenkontor aufbewahrt (immer offen).
Defibrillator is stored in the room next to the harbour master’s office; the room is unlocked.

Havnekontoret åbent: 1800 – 1900
Hafenmeisterei geöffnet: 1800 – 1900
Harbour master open from: 6 p.m. to 7 p.m.

Havnefoged: Tom Hansen telefon +45 2089 4590
Harbormaster: Tom Hansen telefon +45 2089 4590
Harbour master: Tom Hansen telefon +45 2089 4590

Taxi

Taxi 7*9*13 telefon: +45 5581 7913
Møns Taxi telefon: +45 5581 5458
Helsted Taxi telefon: +45 5581 8200
Vordingborg Taxi telefon: +45 5537 0645
Byens Taxi telefon: +45 5599 1830
Mern Taxi telefon: +45 5599 7022
Præstø Døgntaxi telefon: +45 5599 1066

Skadestue Du skal altid ringe først til Region Sjællands akuttelefon på +45 7015 0708, hvis du kommer til skade. I telefonen guider sygeplejersker dig videre til den rigtige og hurtigste hjælp. Du kan ikke møde op uden en aftale!
Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på akutafdelingen uden at ringe først.

Notaufnahme Rufen Sie Region Sjællands Akuttelefon an +45 7015 0708 und Sie werden zur nächsten geöffneten Notaufnahme überwiesen.

Emergency room You should always contact Zealand’s regional emergency services first on +45 7015 0708 if you or other people are injured. During the telephone call a medical professional will advise you on appropriate action/treatment.
You should not turn up to a hospital accident & emergency department without an appointment!
In exceptional circumstances e.g. if you have difficulties in hearing and/or cannot use a telephone, you should go to an emergency department immediately. The nearest emergency hospital is in Nykobing:

Lægevagten Telefonnummeret til lægevagten i hele region Sjælland: +45 7015 0700
Vigtig information Al kontakt til lægevagten skal være telefonisk. Du vil komme til at tale med en læge.
Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 – 08.00 og lørdag, søndag- og helligdage hele døgnet.
Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer.

Arzt am Abend Wochenende oder Feiertags Telefonnummer der wachthabenden Ärtze in der gesamten Region Sjælland: +45 7015 0700
wichtige Information Unter dieser Nummer spechen Sie mit einem Arzt.
Die Sprechzeiten sind täglich zwischen 16.00- und 08.00 Uhr. Sonntags und Feiertags durchgehend.
Halten Sie Informatinen zu Ihrer Versicherung bereit.

Emergency medical services The telephone number for emergency medical services throughout the Zealand region is: +45 7015 0700.
Important information All contacts for emergency medical services must be made by telephone. A medical professional will answer your call.
Emergency medical service is open on all weekdays from 4 p.m. to 8 p.m.
and Saturdays, Sundays and public holidays throughout the day.
112 er det landsdækkende alarmnummer, som skal benyttes, hvis:
• der er sket en ulykke, en alvorlig forbrydelse eller opstået brand
• der er fare for liv, ejendom eller miljø
• der er akut brug for politiets udrykning, ambulance, brandvæsen eller miljøberedskab.

112 ist die landesweite Notrufnumme in folgenden Fällen:
• Unglück, Verbrechen oder Brand
• Lebensgefahr, Gefahr für Eigentum oder Umwelt
• Akut Bedarf für Feuerwehr, Ambulanz, Polizei oder technisches Hilfswerk.

112 Is the nationwide emergency number to be used if:
• there is an accident, a serious crime or an outbreak of fire
• there is danger to life, property or the environment
• there is an urgent need for police, ambulance, fire or environmental services.
114 er politiets servicenummer, som skal benyttes, hvis:
• du vil anmelde en forbrydelse, hvor der ikke er akut behov for politiets udrykning
• du har brug for oplysninger eller vejledning om f.eks. tilladelser eller lignende, der udstedes af politiet
• du har oplysninger eller tip til politiet om en forbrydelse eller lignende

114 ist die Servicenummer der Polizei, die Sie benutzen bei:
• Anzeige von Verbrechen, ohne aktuen Einsatzbedarf
• Bei Bedarf von Information, die z.B. polizeilicher Genehmigung bedrüfen
• Bei evt. Kenntnis von Verbrechen oder Ungesetzlichkeiten

114 is the police service number to be used if:
• you wish to report a crime where there is no need for urgent police action
• you need information or advice regarding permits etc issued by the police
• you have information about a crime

Telebus/bus
675 Telebus Nyord – Møn. Mandag-Fredag.

Stege Rtb. Stege Rtb.
10.10 11.10
12.00 13.00
14.40 15.40
Turene bestilles på +45 5536 2560 i tidsrummet kl. 700 – 1500 man – tors. og kl. 700 – 1200 fredage.
Turen bestellt man über +45 5536 2560 in der Zeit von 700 – 1500h Man – Donn. & 700 – 1200h Freitags.
Journeys are booked on +45 5536 2560 Monday – Thursday: 7 a.m. To 3 p.m. and Fridays: 7 a.m. To 12 a.m.

Sådan bestiller du telebussen/ Order the Telebus / Bestllen Sie den Telebus
Du kan bestille op til 1 time før køreplanens afgangstidspunkt og op til 7 dage i forvejen.
Husk at afbestille turen, hvis du fortryder. Turene fordeles efter først-til-mølle-princippet. Hvis bussen er booket vil du blive henvist til næste tur. Ved bestilling oplyses:
• Navn
• Telefonnummer
• Ønsket dato
• Ønsket adresse for påstigning og afsætning Antal passagerer,

Bestellen Sie den Telebus
Sie können Den Bus bis 1 Std. Vor Abfahrt oder bis zu 7 Tagen vor dem angegebenen Termin bestellen.
Denken Sie daran abzubestellen, wenn Sie nicht fahren möchten. Man kann buchen, bis der Bus voll ist. Danach wird man auf die nächste Fahrt verwiesen. Geben Sie folgende Informationen an, wenn Sie den Telebus bestellen:
• Name
• Telefonnummer
• Gewünschtes Datum
• Gewünschte Adresse für Abholung und Zielort, Zahl der Passagiere
How to book a telecommunications bus
You can order up to 1 hour before the timetabled departure time and up to 7 days in advance.
Remember to cancel the journey if you change your mind. Journeys are allocated on a first come, first served basis. If the bus is already full you will be booked on the next one. When ordering, please specify
• Name
• Phone number
• Desired date
• Desired address for picking up and dropping off
• Number of passengers

Hvad er telebussen?
Telebussen er gratis at benytte og skal bestilles i forvejen.
Hvem kan køre med telebussen?
Telebussen er for alle. Telebussen er især beregnet til borgere i landdistrikter, som har behov for transport til en nærliggende by og som bor mere end 500 meter fra regional buslinje eller togforbindelse. Påstigning og afsætning skal ske ved egen hjælp på fortov eller ved kantsten.
Telebussen medtager også gratis max. 1 kørestol eller 1 barnevogn.

Was ist ein Telebus?
Der Telebus ist gratis und muss telefonsiche bestellt werden.
Wer kann mitfahren?
Alle. Der Telebus kann max. 1 Kinderwagen oder Rollstuhl transportieren.

Who can use telebus?
Telebus is for everyone. Telebus is especially designed for people in rural areas who need transportation to a nearby town and who live more than 500 meters from regional bus or train stops. No assistance is offered in getting on and off the bus.
Telecom bus also includes free max. 1 wheel chair or 1 pram.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed