• Vores lokale sponsorer

Fanefjord-fonden vil støtte Nyord Bybrønd!

Fanefjord Sparekasses Fonds bestyrelse har netop meddelt, at den vil støtte genopførelsen af Nyord landsbys historiske bybrønd med 65.000 kr. Beløbet dækker i henhold til et tilbud en nyopstilling af en gedigen brøndkasse i egetræ. Brøndkassen er, som den står idag, i totalt forfald og brøndvippen væk.

Det er Nyord Lokalhistoriske Forening, der har søgt om midlerne, efter i flere år at have haft projektet på bedding, men manglet ressourcerne hertil. Nu ser projektet realistisk ud, idet der udover støtten fra Fanefjord-fonden kommer betragtelige bidrag ind til brønd-projektets to andre elementer: Disse er 1.Genetalering af 40 kvm markant pigbrolægning omkring brønden og 2. opstilling af en høj vippe-anordning til at trække vandspanden op fra brøndens dyb.

Billede af den gamle vippebrønd

Bidragene kommer dels fra foreningens egen kassebeholdning, dels fra medlemmer af foreningen og andre mennesker, der gerne ser den “ikoniske” vippebrønd stå på brøndpladsen igen og erindre øens indbyggere og de efterhånden op mod 200.000 endags-turister, vandrere, sejlende, bilister og kajakkere om, hvor begrænset vandforsyningen på de små øer faktisk var indtil så sent som i 1982, da Nyord endelig fik vandværksvand fra Ulvshale Vandværk på nabo-øen Møn.

Udover pekuniære bidrag har den lokalhistoriske forening også tilsagn fra en skovejer om at levere det vigtige egetræ til brøndvippen, dels en høj stolpe , dels en lang tværstang eller overligger. De kraftige jernbeslag, som var noteret på den sidste brøndvippe, der stod på pladsen fra ca. 1990 til 2007, er bevaret af den tømrer, Ole Jon Ørnum, Sømarke, som monterede denne sidste brønd, og i god stand. Og med tak fra foreningen givet tilbage til genbrug.
Brønden skal ifølge tilsagnet fra Fanefjord Sparekasses Fond være realiseret, dvs. fuldt finansieret, inden 30.juni 2022.

Venlig hilsen
Per Werge, Lokalhistorisk Forening

Comments are closed.