• Vores lokale sponsorer

Informationsmøde om nyt naturrum på Nyords enge

Fugleværnsfonden opfører et helt nyt fugletårn, der skal erstatte det nuværende, som nu er gammelt og
udslidt. Samtidig renoveres handicap-rampen og parkeringspladsen udvides. Og endelig opstilles en
lille udstilling med plancher ved fugletårnet om området, naturen og fuglene. Den samlede formidling
kalder vi for et nyt naturrum.

I den forbindelse vil vi gerne invitere til informationsmøde, hvor der vil være mulighed for at høre om
opførelsen af det nye naturrum i Nyords smukke natur, som skal imødekomme de mange besøgende,
der ønsker at opleve engenes rige fugleliv.

Mødet afholdes i Nyord Forsamlingshus, Aksvej 2, Nyord – onsdag den 7. juli kl. 16 – 18.

Med deltagelse af naturforvalter Søren Ring og direktør Kristian Dammand Nielsen fra Fugleværnsfonden, som glæder sig til at fortælle om projektet. Alle er velkomne!

NB:
I forbindelse med mødet vil der være kaffe, kage, øl og vand, og af hensyn hertil bedes I tilmelde
jer til: Hanne Havemose tlf. 29905068/mail: hanne.havemose@dof.dk inden den 1. juli 2021.
Vel mødt!

Link til invitation fra Fugleværnfonden

Comments are closed.