Kan Nyords historiske bybrønd reddes?

I landsbyen Nyord by var den karakteristiske vippebrønd på Brøndpladsen byens fælles vandforsyning og den eneste vandforsyning, indtil Nyords gårdmænd måtte slutte med at være lodser, da lodseriet overgik til staten i 1880erne. Men nu er brønden helt forfalden og vippen er væk. Kan den reddes?

Nyord lokalhistoriske Forening prøver nu at rejse midler til restaureringen, dels ved at ansøge en af de lokale fonde, dels ved at starte en indsamling blandt medlemmer og andre behjertede mennesker i lokalområdet.

Foreningen har ikke et egentligt ansvar for brønden, men da den ligger på fælles landsbyjord, er den en slags fælles ejendom for øen, dog formelt nu drevet som kommunalt vejareal.

Kommunen er orienteret om initiativet, og har iøvrigt bemærket, at brønde ikke uden videre kan sløjfes ved “tilkastning” eller lignende, da de jo fører durk ned til grundvandet.

Vippebrønden var et slags “landemærke” og mødested og stærkt atmosfæreskabende element i bybilledet på byens eneste fælles plads. Den blev foreviget af Fynsmaleren Johannes Larsen i 1922 i værket “De Danskes Øer”. Forsvinder den, forsvinder også noget af byens identitet.

Øens landsby er som bekendt en af meget få landsbyer i Danmark, hvor gårdene ikke blev flyttet ud på markerne efter landboreformerne. Gårdene kunne derfor meget længe klare sig med den fælles bybrønd. 

Med øget husdyrhold og oprettelsen af mejeridrift fra o.1900 gravede mange gårde derefter egne brønde, men med de dårlige vandledningsforhold på den lille ø var bybrønden stadig vigtig for vandforsyningen.

Efter 1982, da Nyord fik vandværksvand fra Ulvshale Vandværk, har bybrønden dog mest været til pynt: Et monument over en anden produktionsform og teknologi.

I de seneste år er brønden så nedbrudt, at brøndkassen af træ falder fra hinanden, brøndvippen er væk og pigbrolægningen omkring brønden, der oprindelig havde vandingstrug til kreaturer, er overgroet og ikke synlig. Brøndkassen anses af en del beboere for farlig for især børn, og den er p.t. spærret af med “bander”.

Dette projekt til bevaring af øens historiske og oprindelige vandforsyning har været undervejs som et ønske i lokalhistorisk forening i 15 år, men foreningen har ikke haft midlerne hertil.

I november 2020 rekvirerede vi et tilbud fra et lokalt byggefirma for at få et realistisk bud på omkostningerne ved en renovation og genskabelse af vippebrønden. Udgifterne var meget større end forventet, men ved at opdele renoveringen i tre moduler håber vi at gøre en lokal Fond interesseret i at hjælpe os med nogle af udgifterne. Foreningens kan give et eget bidrag på ca. 25,000 kr mens der er andre bidrag fra medlemmer (flere tilsagn). Selve vippeanordningen – vil vi derefter prøve at samle midler til, evt. få hjælp til at konstruere. Der er tilsagn fra en skovejer om levering af egetræ til vippen.

vh Per Werge

næstformand i Nyord Lokalhistoriske Forening

Comments are closed.