• Vores lokale sponsorer

Skal du til generalforsamling i Foreningen Nyord?

Så er tiden kommet til at sætte et kryds i kalenderen og reservere fredag den 31. marts 2017 kl. 19.00 til en aften i forsamlingshuset. Foreningens formand Henrik Andersen har travet øen rundt med indkaldelser og dagsorden til alle medlemmerne. Det er bestyrelsen bestående af formand Henrik Andersen, Esther Malmborg, Marianne Stolt, Klaus Simonsen og Niels Møller Nielsen, der på den årlige generalforsamling i Forening Nyord præsenterer følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører og stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kasseren aflægger revideret regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
 10. Præsentantion af ny hjemmeside
 11. Referat af møde med Kommunen den 3. marts 2017

Du kan se hele indkaldelsen nedenfor.
/Kenneth Lau Rentius

Download (PDF, 405KB)

Comments are closed.