• Vores lokale sponsorer

Formand May Just kalder til samling!

Bestyrelsen, bestående af May Just formand, John Nielsen næstformand, Lissi Petersen kasserer, Bente Stolt bestyrelsesmedlem, Thomas Houman bestyrelsesmedlem og Finn Christensen suppleant, indkalder til årets generalforsamling for Forsamlingshusets medlemmer. Det finder sted fredag den 17. marts 2017 kl. 19.00 og dagsordenen, der er udsendt på mail, omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2016
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om bestyrelsens budget
  7. Forslag til pris for medlemsbeviser og kontingent
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Eventuelt

Indkaldelsen kan læses i sin helhed nedenfor.
/Kenneth Lau Rentius

Download (PDF, 320KB)

Comments are closed.