Nyt fra Brandgruppen.

Mange af øens beboere og husejere har valgt at benytte tilbuddet på indkøb af brandslukkere med rabat gennem Forening Nyords brandgruppe og det er vi rigtig glade for. Jo bedre vi er forberedt på selv at kunne håndtere en eventuel brand og håndtere den før den udvikler sig jo bedre.

Status på bestillinger er, at der samlet er ordret små 40 stk brandslukkere og den første sending er ankommet og udleveret til bestillerne henover weekenden. Vi vil, så snart den næste sending kommer, give besked til de der mangler at få udleveret deres brandslukkere.

I mellemtiden arbejder brandgruppen på et oplæg til budget for næste fase af planen for etablering af brandudstyr. Det er Forening Nyords bestyrelse der herefter udarbejder en ansøgning om midler til dækning af eksempelvis brandvogn, udskiftning af de store brandslanger mm.

Der arbejdes fortsat på at få etableret udtag og brandslanger til de udvalgte målerbrønde, som svarer til dem der blev demonstreret på Strågården ved den seneste brandøvelse. Udfordringen er stadig, at vandtrykket falder så snart brandslangen benyttes i mere end 20 sekunder, fordi filtrene stopper til af kalk, hvilket er både utilfredsstillende og uacceptabelt. Der pågår stadig dialog med Ulvshale Vandværk om sagen, der skal løse udfordringen på den ene eller anden måde.

Har du spørgsmål til brandgruppen (Stig, Per og Kenneth) så kan du kontakte os på brand@nyord.nu.

På vegne af Brandgruppen
/Kenneth

Comments are closed.