Lynhøring til medlemmer af Foreningen Nyord

Kære hus- og grundejere på Nyord.

Vordingborg Kommunes forvaltning forventes at sende udkast til bevarende lokalplan til kommunens udvalg for Plan og Teknik d. 6. august, med en første drøftelse d. 11. august.

Samtidig med oversendelse af udkastet til udvalget d. 6. august bliver det tilgængeligt på hjemmesiden:
https://www.vordingborg.dk/lokalplaner-ulvshale-og-nyord/ og det politiske materiale bliver tilgængeligt på www.vordingborg.dk/dagsordener-og-referater-fra-politiske-udvalg

Kommunen afholder borgermøde d. 21. september i Møns-hallen. Derefter starter en høringsperiode, hvor det vil være muligt, at alle kan afgive høringssvar frem til endelig politisk vedtagelse af den bevarende lokalplan i december måned.

For at være på forkant har bestyrelsen for Foreningen Nyord drøftet om der, inden Plan og Teknik tager en første drøftelse af den bevarende lokalplan, bør afgives synspunkter fra foreningen. Der har i bestyrelsen været stemning i retning af at afgive synspunkter inden kommunens drøftelse d. 11. august.

Det er hensigten med vedlagte skrivelse til kommunen fra Foreningen Nyord at give kommunen forståelse for de synspunkter, der gør sig gældende på Nyord vedrørende den bevarende lokalplan. Skrivelsen til kommunen skal gerne dække de hovedsynspunkter bestyrelsen er bekendt med vedrørende ny lokalplan.

Udkastet sendes hermed i lynhøring til medlemmer af Foreningen Nyord. Såfremt man ikke er medlem, er der dog også mulighed for at afgive bemærkninger.

Evt. bemærkninger skal gerne være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 5. kl. 12.00. Bemærkninger bedes sendt til følgende e-mailadresse: lokalplan@nyord.nu.

Såfremt man er enig i vedlagte skrivelse til kommunen og ikke har bemærkninger, bedes dette også tilkendegives på ovenstående e-mailadresse.

Bemærkninger fra hus- og grundejere på Nyord vil i uredigeret form vedlægges bestyrelsens skrivelse til Vordingborg Kommune.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Nyord

Udkastet kan læses nedenfor eller downloades her

Oensker-og-ideer-til-bevarende-lokalplan-for-Nyord-juli-2021

Comments are closed.