• Vores lokale sponsorer

Lynhøring afsluttet – her er resultatet!

Bestyrelsen i Foreningen Nyord udsendte i sidste uge materiale til lynhøring vedrørende Foreningens Nyords oplæg til “Ønsker og ideer til bevarende lokalplan for Nyord juli 2021”.

De indkomne tilkendegivelser er som samlet dokument sendt direkte til Vordingborg Kommune, Udvalget for Plan og Teknik og ordlyden af e-mailen er gengivet nedenfor:

Til Vordingborg Kommune
Udvalget for Plan og Teknik

Efter aftale med Vordingborg Kommunes forvaltning, sender vi dette materiale direkte til medlemmerne af udvalget, der skal behandle det på mødet den 11. august 2021.

Bestyrelsen for Foreningen Nyord har udarbejdet vedlagte bidrag til de politiske drøftelser af ny lokalplan for Nyord – første gang i Udvalget for Plan og Teknik mandag d. 11. august.

Bidraget er tilblevet ved, at bestyrelsen og en nedsat arbejdsgruppe, har indarbejdet hovedsynspunkter om indholdet i en ny lokalplan. Bidraget har været sendt i en kort høring fra d. 29. juli til d. 5. august 2021.

Der er indkommet 24 høringssvar, som vedlægges som bilag.

Med venlig hilsen
Henrik Andersen, Foreningen Nyord

Samtlige svar, der er tilgået e-mailadressen lokalplan@nyord.nu indenfor den fastsatte tidsramme, er samlet i et pdf-dokument og kan læses/hentes her.

Venlig hilsen
Wbmaster
www.nyord.nu

Comments are closed.