• Vores lokale sponsorer

Vil du være Akuthjælper på Nyord?

Akuthjælperordning på Nyord kan blive en realitet, men det kræver du vil være med.

På Foreningen Nyords generalforsamling i februar 2020 blev der stillet forslag om at få en akuthjælperordning til Nyord. Der var mange positive tilkendegivelser om, at det kunne være en god ide og flere var interesseret i konkret at støtte op om dette.

Efterfølgende rettede bestyrelsen henvendelse til Region Sjælland, der har ansvaret for ordningen. Men på grund af Covid-19 blev der ikke taget stilling til noget før her i efteråret 2020.

Det var derfor med stor glæde bestyrelsen modtog information om at regionsrådet har besluttet at oprette 8 nye akuthjælperordninger – hvoraf én bliver tildelt Nyord.

Det betyder i første omgang vi alle skal mødes og tale om hvordan og hvornår vi kan få 8-10 fastboende til at tilmelde sig ordningen som akuthjælpere. At være en del af ordningen betyder bl.a. at man skal deltage på 3 kursusdage, hvor man vil få træning i at bruge bl.a. hjertestarter, lave forbindinger, lunge/hjerte redning og meget mere.

Ved at få en akuthjælperordning på Nyord betyder det, at vi vil få et skab sat op i byen med forskelligt udstyr, som kan bruges i situationer, hvor der er brug for førstehjælp indtil ambulancen kommer.

Planen er at holde en informationsaften, hvor vi håber alle fastboende vil komme. Kasper Thrane fra Region Sjælland vil komme og fortælle meget mere om ordningen på dette møde.

På grund af forsamlingsforbuddet kan vi ikke mødes lige nu, men vi er klar så snart dette ophæves, så vi kan komme videre i processen.

På vegne af Forening Nyord
Marianne Stolt Petersen

Comments are closed.