Nyt fra brandgruppen

Sønderborg Slots beredskab

Kære alle,

Allerførst en stor tak for det flotte fremmøde til vores ”brandøvelse” søndag den 6. september, hvor de fleste fik lejlighed til at prøve vores udstyr af.
Under øvelsen fortalte Stig Andersen blandt andet om muligheden for købe brandslukkere med rabat gennem brandgruppens leverandør.

Nu har vi fået priserne på de forskellige slukkere og leverandøren anbefaler ABF universal slukkeren, der dækker et større spekter af ildløs bekæmpelse, uden at svine husene til indvendig, som er tilfældet med pulverslukkere.

Priser:
1 stk 6 kg ABC- pulverslukker kl 55A / 233B inklusiv 20 % rabat samt moms = kroner 285,00
1 stk 9 ltr Vandslukker Kl 21A inklusiv 30 % rabat samt moms = kroner 433,00
1 stk 6 ltr ABF Universalslukker skum- og fritureslukker inklusiv 50 % rabat samt moms = kroner 435,00

Hvis du ønsker at bestille en eller flere af ovenstående sender du blot en mail til brand@nyord.nu hvor du angiver din bestilling. Herefter skal beløbet overføres til Forening Nyords konto i Møns Bank 6140 1515889 hvorefter brandgruppen foretager indkøbet ud fra en samlet bestilling og når alle medlemmer af Forening Nyord har haft rimelig tid til at bestille udstyret.

På vegne af brandgruppen

Kenneth

Comments are closed.