Nyt fra Brandgruppen på Nyord!

Det er efterhånden længe siden du sidst har hørt om brandgruppens arbejde på Nyord og vi tænkte derfor det var på tide med en lille opdatering.

Organisering
Den tidligere brandgruppe med Stig Andersen som formand valgte at stoppe efter flere års indsats og en ny organisering faldt på plads her i sommeren. Der skal lyde en stor tak til Stig for indsatsen, der sammen med den gamle brandgruppe og mange frivillige, bidrog til at branden på Pernilles og Görans gård ikke bredte sig yderligere.

Den nye brandgruppe består nu af 4 personer, nemlig Per Møller, Jørgen Jansen, Jack Hansen samt Kenneth Lau Rentius (formand). Vi er allerede trukket i arbejdstøjet og der ligger nogle væsentlige opgaver forude.

Ny brandvogn og materiel til Nyord
Erfaringerne fra branden sidste år viste, at det ville være særdeles hensigtsmæssigt at have en brandvogn hvor alle brandslangerne lå samlet og blot skulle trilles afsted fra pumpestation bag Lollesgaard. Derfor ansøgte brandgruppen sidste år om penge til opgradering og fornyelse af øens brandmateriel og der er nu bevilget kr. 50.000 af Trygfonden.

En af større opgaver som brandgruppen arbejder videre med henover efteråret, er den nye brandvogn, der vil stå klar inden 1. søndag i advent 2021. Der vil naturligvis blive en demonstration så snart det er muligt.

Herudover blev der i juli måned gennemført en lille lokal brandøvelse, hvor fokus var at teste om vandtrykket var tilfredsstillende, selv når vi skulle nå ud til den anden ende af byen. Resultatet var overraskende godt og nu ved vi, at vi kan levere vand fra pumpestationen til en brand uanset hvor det måtte være i byen – det er ganske betryggende. Samtidigt fik vi testet en hel del slanger, hvor nogle har en del år på bagen, og derfor bliver skiftet henover efteråret.

Brandgruppens samarbejdspartnere
Ulvshale Vandværk er en naturlig del af det samarbejde brandgruppen har og der udestår nogle afklaringer på henholdsvis genopfyldning af det 90.000 liter store vandreservoir ved pumpestationen samt de udfordringer kalken giver, hvor vi har brandslanger liggende i målerbrøndene. Sidstnævnte problem er primært et for lille tryk i brandslangerne når kalken stopper til i Ulvshale Vandværks vandforsyning. Der har været tiltag til forbedring, men der udestår en samlet test af de strategisk placerede brandslanger – du finder en oversigt her.

Stege Brandvæsen er også en vigtig relation og derfor vil brandgruppen invitere de ansvarlige på stationen i Stege til en snak om hvordan vi kan støtte hinanden bedst muligt, hvis uheldet en dag skulle være ude.

På vegne af den nye brandgruppe (Per Møller, Jørgen Jansen, Jack Hansen og Kenneth Lau Rentius)

Kenneth, brand@nyord.nu og www.nyord.nu/hvis-det-braender/

Comments are closed.