• Vores lokale sponsorer

Nyords hjemmeside får et ansigtsløft

Nyords hjemmeside, der udgør portalen for alle Nyords foreninger, projekter og andre initiativer, har fået et ansigtsløft. Der har gennem længere tid været et udtrykt ønske om at gøre portalen mere nyhedspræget og interessant, ligesom den tekniske platform skulle skiftes af hensyn til brugervenligheden.

Oplægget fra Nyord Foreningens nye Webmaster Kenneth Lau Rentius har været præsenteret for bestyrelsen i Foreningen Nyord, der besluttede, at det nye design også skulle præsenteres for de øvrige foreningers formænd. Det sker på mødet onsdag den 28. december 2016 kl 10-13 i vaskehuset. Her vil foreningernes formænd få gennemgået tankerne bag designet og blive introduceret til de nye funktioner og muligheder. Det forventes at formændene enten give deres accept og/eller kommer med input og ønsker til ændringer.

Efter dette møde vil Webmaster præsentere de seneste input til ændringer i et endeligt design med en forventelig efterfølgende godkendelse fra bestyrelsen i Foreningen Nyord, så hjemmesiden kan få sin formelle debut i starten af 2017.

Der vil i perioden fra og med januar 2017 frem til marts 2017 blive udviklet brugermanualer til de kommende radaktører ligesom der vil blive afholdt relevante kurser eventuelt suppleret med lidt sidemandsoplæring.

Med ønsket om en glædelig jul
Kenneth Lau Rentius
Webmaster

Comments are closed.