• Vores lokale sponsorer

Naturstyrelsen skaber mere natur!

Naturstyrelsen af offentliggjort nedenstående på deres facebookside:

NATURSTYRELSEN VIL SKABE MERE NATUR PÅ NYORD, MØN

Naturen mangler plads, og arterne er på landsplan presset. Derfor prioriterer styrelsen udvikling af natur på de statslige arealer gennem naturfremmende drift.

Vi er i gang med at se på mulighederne for at skabe en mere naturfremmende drift af de statslige arealer på Nyord. Allerede fra foråret 2020 vil der ske enkelte ændringer.

Vesternæs marken skal gå fra et græsareal, hvor der bliver lavet slet med maskiner, til en eng som afgræsses af kvæg gennem sommerperioden. Ved græsning vil området over tid skabe noget mere struktur, der giver variation. Der vil være en længere blomstring og dermed mere foder til insekter og bier. Vesternæs skal målrettet sigte efter at blive et tørt, blomstrende overdrevsareal med en summen af liv og en fryd for øjet. Arealet vil blive græsset ud på efteråret, så der er klar til at tage imod de mange rastende gæs. Der vil forsat være adgang med låger ind i indhegningen.

Vi lægger op til, at der også kommer til at ske forandringer omkring Hyldevang. Græsarealerne er som bekendt vores evakueringsareal ved højvande og oversvømmelser af engene på Nyord. Hvis der bliver meget højvande på engen, skal arealerne kunne håndtere over 200 stk. kvæg. Arealet har ikke den modstandskraft, der skal til, for at arealet kan opfylde sit formål. Derfor vil Naturstyrelsen i samarbejde med Nyord ø-kød omlægge arealet til en mere slidstærk græsblanding.

Så der vil ske ændringer gennem foråret. Vi havde planlagt et dialogmøde om tiltagene i foråret 2020, men på grund af corona-situationen er det desværre ikke muligt. Derfor vil Naturstyrelsen indbyde beboere og foreninger på Nyord til et borgermøde på den anden side af Covid-19.

Ovenstående var er et afskrift af Naturstyrelsens hjemmeside, men da flere af øens beboere måske ikke ser det på Facebook publiceres det her.

Venlig hilsen
Kenneth

Comments are closed.