Ligger der noget af Nyords historie gemt under jorden?

Nyord Lokalhistoriske Forening er i gang med at skrive en bog om Nyords historie. Vi samarbejder med Museet, og vi bruger alle de skriftlige kilder, vi kan finde. Vi håber også at få oplysninger fra andre, der kan bidrage med nyt om øens fortid.

Måske kan vi også være heldige at få rigtig gode oplysninger til bogen, hvis vi kan finde effekter, der har ligget i jorden i mange år. Derfor har vi bedt nogle mennesker, der har erfaring med at bruge en metaldetektor, om at hjælpe os med at få historisk værdifulde effekter frem i lyset. Der vil kun blive søgt på arealer, hvor ejeren i forvejen har givet tilladelse. Det vil have stor betydning, hvis så mange som muligt vil tillade søgning på deres matrikel.

Hvis I vil give tilladelse, kan I henvende jer til William, Wolfgang eller Per Werge og vi håber på, at der dukker mange værdifulde oplysninger frem af den Nyord’ske muld.

Nyord Lokalhistoriske Forening kan træffes på +45 5581 8747

/William Houman

Comments are closed.