• Vores lokale sponsorer

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Nyord

Kære medlemmer af Foreningen Nyord.

Så blev det endelig muligt at gennemføre en fysisk generalforsamling, som ligger i forlængelse af den digitale generalforsamling vi afviklede i foråret. Generalforsamlingen afholdes vanen tro i 

Nyord Forsamlingshus fredag den 8. oktober 2021 kl. 19.00.

Der kan downloades følgende materiale (klik på hvert punkt):

  1. Dagsorden
  2. Formandens beretning (er herudover suppleret med indhold nedenfor for perioden februar – september 2021)
  3. Revideret regnskab for 2020 samt Kassererens noter (bemærk 2 dokumenter)
  4. Den tidligere bestyrelses forslag til budget 2021

Da den vedhæftede beretning fra formanden dækker perioden frem til februar 2021 har den midlertidige bestyrelse suppleret beretningen med nedenstående indhold:

Brandgruppe

Brandgruppen blev etableret i sommers og består af Per Møller, Jørgen Jansen og Kenneth Lau Rentius (formand). Herudover har Trygfonden imødekommet Foreningen Nyords ansøgning sidste år og bevilget 49.000,- kr til opbygning af brandvogn og udskiftning af brandmateriel. Arbejdet med brandvogn er i fuld gang.

Akutberedskab

Der er 7 personer der har meldt sig det kommende akutberedskab her på Nyord. Regionen har reserveret 3 dage, hvor disse personer skal undervises. De første 2 dage er d. 30. og 31. oktober i Nyord forsamlingshus. Den sidste dag bliver d. 13. november på præ hospitals center i Næstved.

Skulle der være flere der gerne ville støtte op om dette og gøre en forskel, så er det stadig muligt at melde sig til Marianne.
Jo flere vi er, jo bedre er vi rustet til at passe på hinanden. 

Lokalplan

Bestyrelsen har beskrevet et udkast til et lokalplansforslag som har været sendt ud til grundejere på Nyord. Udkastet har prøvet at favne så mange synspunkter som muligt i denne svære sag. Udkastet er sendt til Vordingborg kommune med alle de efterfølgende kommentarer fra grundejerne. 

Se gerne referater for uddybning af ovenstående i perioden her.

Under dagsordenens punkt 8a + 8b skal der i år vælges ny formand samt yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Marianne Stolt Petersen og Klaus Simonsen er begge valgt på generalforsamlingen 2020 og varetager posterne i 2 år jævnfør vedtægterne §3 stk. 1 og er derfor ikke på valg, hvorfor de fortsætter som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant.

Vedtægterne foreskriver, at bestyrelsen varetages af 5-7 bestyrelsesmedlemmer inklusiv formanden. Det betyder der på generalforsamlingen skal vælges en formand samt yderligere 3-5 bestyrelsesmedlemmer.

Følgende har på forhånd tilkendegivet ønsket om valg til bestyrelsen:
Annette Lindberg
Jesper Brandt Andersen
Per Hansen

Alle medlemmer har mulighed for at opstille til bestyrelsen, det skal blot tilkendegives senest på generalforsamlingen under behandling af punkt 7a+b

Venlig hilsen

Foreningen Nyords bestyrelse

Comments are closed.