Høstfesten i september 2020 aflyses!

Traditionen tro plejer vi at afholde høstfest i september, hvilket var planlagt til den 12. september i år, men da intet er som det plejer må vi desværre aflyse arrangementet.

Bestyrelsen i Forsamlingshuset har vurderet og besluttet, at festen ikke kan gennemføres med de krav der er til håndtering af Covid-19, ligesom bestyrelsen ønsker at vi passer på hinanden i en tid hvor smitte af Covid-19 igen er stigende.

Til gengæld håber bestyrelsen, at der bliver bedre muligheder til februar 2021 hvor vi planlægger den årlige klipfiskeaften. Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen fredag den 5. februar 2021 kl 19.00.

På bestyrelsens vegne
May Just, formand

Comments are closed.