Branden på Nyord

Kære alle på Nyord.

Mandag aften d. 20. juni brændte Pernille og Görans gård på Søndergade og vores tanker går naturligvis til familien.

En forfærdelig hændelse, som kunne have udviklet sig endnu værre, hvis det ikke havde været for en stor indsats lokalt og af Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen.

Derfor siger vi tak til alle på Nyord, der med en samlet indsats hjalp til med at slukke branden og minimere skaderne på de øvrige huse og gårde. Branden viste os, at der er god grund til, at vi har vores lokale brandberedskab, som hurtigt kan træde til, når det virkelig gælder. En hurtig og effektiv lokal indsats kræver, at vi løbende holder øvelser, at udstyret fortsat er i orden, at alle ved hvad de skal gøre ligesom det er vigtigt at kommunikere nye tiltag.

Derfor fortsætter vi det arbejde vi allerede har sat i gang, som skal sikre, at vi på bedste vis kan håndtere situationen, når det kræves. Der er holdt bestyrelsesmøde i Forening Nyord i onsdags og Brandgruppen vil evaluere forløbet omkring branden lørdag den 25. juli 2020 og drage lære af den. Konstruktive forslag, ideer eller spørgsmål generelt er velkommen og kan sendes til kenneth@nyord.nu.

Et af de seneste initiativer, som pt er i gang med at blive udført er, at der på syv strategiske steder på øen ved stråtækte ejendomme bliver etableret særlige udtag i målerbrøndene med vandslanger, som meget hurtigt kan tages i anvendelse, hvis ulykken er over os. Udstyret er ikke tænkt som egentligt slukningsudstyr, men skal bruges til at minimere spredning af ilden.

Brandgruppen vil inden for kort tid vende tilbage med en samlet evaluering af forløbet, herunder hvad vi har lært og hvilke yderligere initiativer det giver anledning til.

Venlig hilsen
Foreningen Nyords bestyrelse

Comments are closed.