• Vores lokale sponsorer

Biosfæreprojekt på Møn og Nyord

Foto: Vordingborg Kommune

Når UNESCO medio juni udpeger et begrænset antal nye biosfæreområder, er Møn iblandt ansøgergruppen. UNESCO udpeger kun steder i verden med en særlig bevaringsværdig natur og en befolkning der vil arbejde for at udvikle området i samspil med naturen. Ulvshale, Nyord og de omkringliggende vandområder indgår i denne sammenhæng som særlig værdigfulde områder, da de sammen med Møns Klint og klintens bagland repræsenterer en stor mangfoldighed af naturtyper og arter, der er særlig repræsentative for det sydlige Skandinavien.

Du kan læse mere om biosfæreprojektet her https://vordingborg.dk/biosfaere-moen/bliv-ambassadoer/ eller følge Møn Biosfæregruppen på Facebook.

Læs endvidere artiklen “Gratis bi-blomster til Noorboernes haver!”

Møn Biosfære

Lidt om bierne: En fælles indsats for honningbier og de vilde bier samler folk i det kommende Møn Biosfæreområde. 1/3 del af alle afgrøder bestøves af bier. Men især antallet af vilde bier falder markant. Du kan være med til at forbedre fodergrundlag for bierne ved at dyrke et bi-bed i din græsplane. En særlig pollen og nektarblanding, der indeholder Quinoa, Boghvede, Honningurt, Oliehør, Hvidkløver, Fodermarvkål, Rødkløver, Stenkløver, Alsikekløver, Kællingetand, Esparsettes stilles gratis til rådighed af biosfæreprojektet. Blomsterne producerer pollen og nektar sommeren igennem, som tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter. Det giver føde for insekterne og danner samtidig fødegrundlag for fuglevildtets unger. Blandingen trives på de fleste jordtyper og bedst i åbne områder, hvor der er en del direkte sol. Mængden af frø rækker til 1,5 m2.

En lille frøpakke kan gratis afhentes i Noorbohandelen på Nyord.

Læs i øvrigt artiklen om Biosfære projektet i Politikken her.

/Indhold Anette Tenberg – redigering Kenneth Lau Rentius

Comments are closed.