• Vores lokale sponsorer

Åbning af bi vandrestien på Nyord

Søndag den 12. maj kl.13 kan du være med til åbningen af bi vandrestien på Nyord.

På verdensplan er bierne, herunder især de vilde bier og humlebier truet. Nyord er fortsat en lille tidslomme, med mange fugle og insekter, herunder også vilde bier.

Det ny bi hotel på Hyldevang

For et få en bedre forståelse arter af de vilde bier og deres levegrundlag, gennemførte Vordingborg Kommune i 2018/19 en kortlægning af arterne i Møn Biosfæreområde i samarbejde med Københavns og Århus Universitet. På Nyord blev der gennemført et bachelorprojekt, med fokus på området under grøfterne og et forsøgsområde i Nyord by. I fire perioder mellem forår og sensommer 2018, blev der på Nyord indsamlet i alt 645 bier med 37 arter, herunder fire sjældne i Danmark.

Mens indsamlingen foregik, har Nyord Jagtforening og Nyord Ø-kød støttet projektet ved at så bi blomster i landbrugsområdet, for at øge fødegrundlægget for de bierne her. Samtidig har Nyords lokalhistoriske forening samlet historier om bierne i landbrugslandskabet, i byen og på stien “under grøfterne”. Skovhjælpere på naturcenter Hyldevang har sammen med middelalderhaven i Stege og medlemmer fra foreningen Nyord Ø opført et flot, stort bi-hotel i Hyldevangs have, hvor der p.t. sættes de gamle kassebede stand med bi venlige blomster og stauder.

Projektet blev realiseret med tilskud fra Friluftsrådet og Vordingborg Kommune og understøttet af Naturstyrelsen Storstrøm, Århus og Københavns Universitet samt mange frivillige arbejdstimer.

Søndag den 12. maj kl 13 åbnes en bi-vandresti, der fører fra Hyldevangs have over stien ‘under grøfterne’ til byen og videre fra havnen langs kysten og tilbage forbi markhuset ved landevejen tilbage til Hyldevang. Ved 3 steder er der sat tavler op, hvor du kan læse om bier i byen, bier i landbrugslandskabet og bier i naturen. Ved stationerne er gode tips at hente for egne tiltag til fordel for insekterne og aktuel viden, tilvejebragt at undersøgelserne. Det hele er krydret med historier fra Nyord dengang og idag.

I forbindelse med projektet udkommer en lille folder, der understøtter formidlingen og henviser til middelalderhaven i Stege hvor du kan lære meget om bi-venige blomster, bi-hoteller til egen have og købe bi-blomster frø. Samtidig er folderen et forsøg på at henvise de besøgende til at bruge p-pladsen ved Hyldevang og at starte deres besøg på Nyord derfra.

Kom med til åbningen af bi-vandrestien på Nyord
Søndag den 12. maj kl. 13-15.30
Mødested: Haven på Hyldevang Naturcenter på Nyord
Guider på turen er Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler, Vordingborg Kommune og William Houman, formand for Nyords lokalhistoriske forening.
Efter turen, inviteres deltagere og Nyord boere til en kop kaffe med lidt sødt i Hyldevangs have, hvor der vil være lejlighed at høre om planerne for den fremadrette drift af stedet.

Kontakt: Biosfærekoordinator Annette Tenberg, anrg@vordingborg.dk / mobil 40158944

Comments are closed.