• Vores lokale sponsorer


Takster for gæstebåde 2017

Nedenfor kan du se de gældende takster for gæstebåde gældende fra 1. januar 2017.

  • Både fra 0-6,99 m 120 kr pr dag
  • Både fra 7-11,99 m 150 kr pr dag
  • Både fra 12-14,99 m 180 kr pr dag
  • Både fra 15 m og derover 270 kr pr dag
  • P-skibe (passagerbåde) 500 kr pr dag
  • Tillæg for flerskrogsskibe + 50%
  • Benyttelse af slæbested 50 kr pr gang
  • Årskort til brug af slæbested 500 kr pr år
  • Elforbrug er inkluderet i havnetaksterne

OBS!  I sejlsæsonens ydermåneder maj og september er taksten 100 kr. pr. dag inkl. el

§ 6 Alle takster i dette regulativ er incl. 25% moms

Dette takstregulativ annullerer tidligere takstregulativer og er gældende fra den 1. januar 2017.

Således godkendt på bestyrelsesmøde den 13. november 2016.

På bestyrelsens vegne
Tom Hansen, Formand

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.