Foreningen Rørets Venner

roer_483.jpg

Postbåden Røret har brug for mange venner. Støtteforeningen Rørets Venner har som opgave at bevare Røret som levende kulturarv på Nyord, men også at få skibet i drift, så folk i dag kan opleve, hvordan det var at trafikere med det lille lastskib, dengang al forsyning af øen Nyord var afhængig af søfarten. Sammen med Lodsudkik Møllestangen, Børges Markhus og Nyord Lokalhistoriske Udstilling udgør Røret en vigtig del af formidlingen om livet på Nyord igennem tiderne.

Røret blev i 2011 med støtte fra Skibsbevaringsfonden og Fiskeriaktionsgruppen fuldstændig restaureret på Rødbyhavn Bådeværft og tilbageført til sin skikkelse fra o.1910-1920, hvorefter foreningen sørger for, at Røret kommer ud at sejle igen i farvandene mellem Sjælland og Sydhavsøerne. Røret engageres løbende i nye opgaver, men begrænses af, at den som foreningsskib ikke “må sælge billetter”, men kun sejle med medlemmer Meld Jer derfor ind i foreningen og få mulighed for sejlads. Se i kalenderen, hvad skibet foretager sig.
I sommeren 2015 lancerede støtteforeningen et husstandsmedlemskab for 250 kr, så husstande kan melde sig ind og sejle med deres børn eller børnebørn på alle de medlemsture, der organiseres af de frivillige skippere. I sommeren 2015 er det sejlads til Steges tirsdagsmarkeder og om torsdagen trafik bl.a. for cyklister mellem Nyord og Jungshoved.

En aktiv del af Støtteforeningens medlemmer yder en frivillig indsats i projektet, bl.a. ved sejlads og vedligeholdelse samt historisk dokumentation og formidling af Røret. Postbåden kan i denne henseende ses som udtryk for den kystkultur, der har eksisteret historisk gennem alle tider og stadig udvikler sig i kraft af produktion og bosættelse og liv i de kystnære landskaber, der kendetegner Danmark. Rørets formidling af kystkulturen i dens historiske bagland, dvs kysterne omkring sydøst-hjørnet af Sjælland med byerne Stege, Præstø, Vordingborg og de mange småhavne og landingspladser bliver derfor af særlig betydning.

Røret har brug for mange venner, også praktiske folk til at nusse om båden, vedligeholde den og holde øje med den i storm- og vintervejr. Ønsker du at blive medlem i Foreningen Rørets Venner kan du kontakte formand og kasserer Per Werge, Strandstrædet 10, Nyord, email per.werge(@)gmail.com eller telf. 20875138. Wolfgang Sürth i Noorbohandelen på Nyord eller William Houman, som var initiativtagere til støtteforeningen, kan også kontaktes. Indmeldelse kan ske direkte ved at indbetale medlemsgebyr 150 kr eller husstandsgebyr 250 kr på Rørets konto i Møns bank 6140 0004088140 – husk at skrive navn og år for kontingent samt at sende en email til kassereren, der også, hvis det ønskes, kan sende et girokort. Så kommer der prompte et svar og invitation til deltagelse i medlemsarrangementer, herunder en sejltur med Røret i ny og næ.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed